Lolatours.sk

Las Fallas

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO "svätojozefské slávnosti" LAS FALLAS

Španielske Kráľovstvo je známe desiatkami sviatkov a festivalov, ktoré sa každoročne konajú po celej krajine a to za masových účastí. Niektoré iba tak pre radosť a oddych, inými sa slávia jednotlivé ročné obdobia, iné sa konajú na oslavu patrónov miest a obcí a mnohé sú náboženské. K najznámejším z nich patria aj slávnosti Las Fallas. Las Fallas sa konajú vždy v prvej polovici marca a najdôležitejšími sú dni 18. a 19. marca. Fallas sú v podstate občianské združenia, ktoré zhromažďujú peniaze pre umelcov a remeselníkov tzv. Falleros, ktorí už rok pred samotnými slávnosťami vymýšľajú námety a zhotovujú sochy a súsošia tzv. Fallas. Niektoré z nich sú aj cez 20m vysoké a vážiace až tonu. Práve tieto sochy sú turistami tak vyhľadávané. Zhotovené sú z dreva, lepenky, sádry a iných materiálov. Sú spravidla pestrofarebné, výrazné a dokonale karikaturujú reálne osoby, spravidla známe v španielskom prostredí. Už tradične sa zobrazujú hlavne negatívne vlastnosti osôb, ktoré sa zveličujú a zosmiešňujú.

História týchto osláv siaha až do 18.storočia. Vtedy sa spravidla v noci z 18. na 19. marca robilo veľké jarné upratovanie, kedy sa z dielní vyhadzovali drevené odrezky, piliny a všetko čo bolo možné spáliť. Kopu, kam sa odpad hádzal zvykla osvetľovať lampa zavesená na drevenom stojane. A tu je moment, kedy asi Las Fallas vznikli. Niekoho totiž napadlo na stojan natiahnuť nohavice, starý kabát a klobúk. Čo inšpirovalo niekoľkých učňov vyhotoviť obdobnú podobizeň avšak karikaturujúcu vlastnosti ich majstra z dielne. Nenásilným, hravým spôsobom začali vznikať ďalšie podobizne, ktoré svojsky a hravo zosmiešňovali negatívne vlastnosti rôznych ľudí. Zrodili sa Las Fallas, ktorých je počas sviatkov v uliciach Valencie aj iných miest v okolí nespočetne veľa. Postupom času sa súčasťou Las Fallas stali pestrofarebné sprievody mužov, žien a detí v nádherných, ručne šitých a zdobených krojoch. Ich súčasťou sú dychové hudobné kapely a tak za zvukov bubnov, trúb a píšťal smerujú sprievody ulicami mesta až na námestie Panny Márie Opustených, patrónky Valencie. Tam je k tejto príležitosti vystavaná socha patrónky mesta asi 15 m vysoká v jednoduchej drevenej konštrukcii, ktorá sa zdobí z prinesenýchkvetov. Odhaduje sa, že váha kvetov, tvoriacich jej šaty presahuje tonu. Ľudia však prinášajú stále ďalšie a ďalšie kvety a tak okrem šatu vznikái nádherná kvetinová mozaika v okolí patrónky mesta. Pohľad je to nádherný a atmosféra, hoci v podobe davu, veľmi príjemná.

Neboli by to temperamentní Španieli, keby súčasťou ich osláv neboli aj petardy, delobuchy a ohňostroje. Na radničnom námestí vo Valencii, ako aj vo vyschnutom koryte rieky Turia /pod kontrolov pyrotechnikov/ je na 14. hodinu dňa 18. marca pripravená "la mascletá". Ide o jedinečnú asi desaťminútovú ohromne hlučnú prehliadku delobuchov a petárd za sprievodu ohňostrojov, ktorú vysiela v priamom prenose aj španielska televízia. Detonácie majú tak ohromnú silu, že aj v odľahlejších častiach mesta cítiť v uliciach vibrácie. Je to nezabudnuteľný, obrovský zážitok. Sochy a súsošia Las Fallas sú registrované a prebieha referendum, v ktorom sa rozhoduje, ktorá socha sa zachová pre expozíciu v múzeu. Všetky ostatné skončia v obrovských plameňoch v noci 19.marca počas "la cremá", tak sa nazýva pálenie sôch a súsoší Las Fallas.

A neboli by to Španieli, keby to opäť nebolo za ohromných delobuchov, petárd a ohňostrojov. Ako prvé končia v ohni detské Las Fallas a to o 22. hodine. Potom o polnoci sa pália všetky ostatné. Mnohým sa pri pohľade na to ako v ohni končia tak nádherné diela tlačia slzy do očí. Nie je možné sledovať "la cremá" všetkých. Treba si vybrať. Napokon v ohromných davoch aj tak neostáva veľa priestoru na pohyb ulicami miest. Marcové noci vo Valencii a okolí sú spravidla príjemné, s teplotami okolo 8 stupňov Celzia. A tak súčasťou "la cremá" sú po rušnej polnoci aj prechádzky a zábava v uliciach miest. Las Fallas končia avšak Falleros už o pár dní opäť začnú premýšľať nad prípravami Las Fallas pre budúci rok. Volia si svojho predsedu, jeho zástupcu a pokladníka. Pripravujú sa rozpočty a uzatvárajú sa zmluvy s umelcami a remeselníkmi. Každá La Falla totiž stojí nemalé peniaze!

 

Informácie a prihlášky    SK  0915694468    CZ  605486093

 

SVET JE ÚŽASNÉ MIESTO. TREBA ÍSŤ, SPOZNAŤ HO A ZAŽIŤ.

KRAJINY

Vyberte si zo zoznamu krajín